Medvetandets stilla grund : mystik och spiritualitet i världens religioner

Geels, Antoon

| 2008

Flag from sv

2


Aldrig förr har intresset för yoga, meditation, pilgrimsfärder, reträtter och andra former av spiritualitet varit större i västerländska samhällen än vad det är i dag.Medvetandets stilla grund anknyter till detta nutidsfenomen. Boken ger en översikt över spiritualitetens eller andlighetens plats inom världens fem stora religioner: judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I varje kapitel finns ett tema som följs genom hela framställningen. Så får vi t.ex. följa yoga genom hinduismens hela utveckling. Andra teman är mindfulness inom buddhismen, extatisk bön inom islam och reträtter inom kristendomen. En fråga som ställs är hur dessa i dag så populära andliga övningar förhåller sig till de religioner där de från början hör hemma.Medvetandets stilla grund är främst avsedd för studenter i religionsvetenskap, men den vänder sig också till andra som är intresserade...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok