Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin

Jonsson, Ulf

| 2008

Flag from sv

9


"Denna bok vill tala om det som alla funderar över, även om de inte vågar säga det högt. Den utgår från att talet om Gud är meningsfullt, och att det handlar om något som åtminstone till stor del kan kommuniceras människor emellan. Boken pläderar, lågmält men tydligt, för att religiösa övertygelser har ett allmänbegripligt innehåll. Man behöver alltså inte själv vara troende för att kunna redogöra för trons utsagor. Religiösa utsagor gör anspråk på att vara objektivt sanna. Utan sådana anspråk blir tron filosofiskt banal och utan relevans för livet. Det är tillåtet och möjligt att pröva religiösa hållningar kritiskt. Argumenten för Guds existens är mer trovärdiga än sina motsatser." Anders Piltz i bokens förord Är det förnuftigt att tro på Gud? Kan man veta något om Gud? Finns Gud över huvud taget? Dessa »eviga frågor« har människor brottats med i alla tider. Man kan inte reda ut dem en gång...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok