Med evig kärlek - andlig läsning för årets alla dagar

Få saker är mer oumbärliga för ett varmt andligt liv än regelbunden läsning. Ord som fäster tanken och hjärtat vid Gud kan, om de läses med eftertanke, ge liv, och liv i överflöd. Läsningen blir såväl födelseplats som växtplats för tron. Betraktelserna i denna bok är ämnade för daglig läsning under ett år. De har nedtecknats i umgänget med Bibeln, och är således uttryck för ett pågående utforskande av trons rikedomar. När Skriften läses uthålligt och i kyrkans gemen- skap växer kärleken till Guds ord. Bibeln blir vad den är tänkt att vara, ett ord som stilla och enkelt leder oss in i bönens land och gör oss hemma- stadda i de heligas gemenskap.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok