Matematik i skolan : didaktik, metodik och praktik

Anderberg, Bengt

| 2007

Flag from sv

0


MATEMATIK I SKOLAN ger ämnesmetodiska kommentarer och förslag till alternativa modeller för att introducera, troliggöra, förklara och bevisa viktiga matematiska begrepp och samband som behandlas i skolan. MATEMATIK I SKOLAN vill uppmuntra lärare att undervisa på ett intresseväckande sätt med fokus på problemlösning och begreppsbildning i matematik. Många exempel i boken beskriver olika möjligheter till matematisk representation av lösningar samtidigt som de visar på möjlighet till ett varierande arbetssätt för elever i olika åldrar. Då kan samma problem utvidgas och användas på olika sätt inom samma årsklass. MATEMATIK I SKOLAN är utformad som en handbok vid undervisning i matematik och studeras lämpligen i direkt anslutning till att ett moment behandlas i skolan. Den är en bearbetad version av den tidigare utgivna metodikboken," Matematikmetodik i grundskolan", som har använts...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok