Massmedier

Weibull, Lennart

| 1997

Flag from sv

25


Förutsättningarna för nyhetsförmedling, opinionsbildning och journalistik förändras hela tiden. Under 1998 bytte flera stora medieföretag ägare och den digitala tekniken vann ytterligare mark. I den nya upplagan av Massmedier redogörs för dessa förändringar och utvecklingen inom medieområdet sammanfattas.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok