Lyssna till Hallands författare 5. Skälmarna från Falkenberg

August Bondeson, Zulmir Becevic, Erik Lundberg och Carl-Johan Vallgren är fyra halländska författare med rötter i Falkenberg. Alla har de på olika vis skildrat hemstaden. De som förenar dem är en ironisk, satirisk ton och den distanserade blicken på högfärd, tölpaktighet och det som blir alltför smått och inskränkt. Utgångspunkt för denna volym är en svensk klassiker i genren Skollärare Chronschoughs memoarer från år 1897 som med mild ironi skildrar den förnumstige skolläraren med bildningshögfärd som så gärna vill uppfostra traktens bönder.I arbetet med Teater Hallands ljudboksserie Lyssna till Hallands författare, som sträcker sig från Olof von Dalin fram till dagens slampoesi, är det både intressant och roligt att i volymen Skälmarna från Falkenberg lyfta fram just en skälmtradition som vi inte ser i det övriga halländska litteraturlandskapet.Ordet skälm har sin utgångspunkt i isländska...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok