Lyrik och essäer

Hansson, Ola

| 1997

Flag from sv

8


Ola Hansson (18601925) var genom sin självständighet och sin trohet mot en social ursprungsmiljö unik inom den generation författare som dominerade 1800-talets två sista litterära decennier. Han nämndes länge i Tyskland, tillsammans med Strindberg och Ibsen, som en av tidens stora förnyare: Ljuset kommer från Norden. Genom diktsamlingen Notturno (1885) gav Ola Hansson ny riktning åt den svenska lyriken. Den boken kom flera årtionden före sin tid och är fortfarande modern, levande, njutbar. Ola Hansson var den förste som framgångsrikt ersatte versberättelsen med den lyriska textens totala uttryck och de traditionella rimmen och versmåtten med stoffets bilder, ordens egenvärde och ljudens klang. I serien Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien. Introduktion av akademiledamoten Ulf Linde. Kommentarer och ordförklaringar av Ingvar Holm.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Tor von Geijer

2009-09-23

Betyg

Osympatisk.