Lychnos 1999 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria

Sven-Eric Liedman, ?Stenarna i själen: Om form och materia hos Aristoteles? Gunnar Eriksson, ?Begreppet barockvetenskap? David Dunér, ?Swedenborgs spiral? Kristiina Savin, ?Det övriga språket: Dialekter och dialektforskning i frihetstidens idévärld ? en studie med utgångspunkt i Johan Ihres Swenskt dialect lexicon? Anders Ekström, ?Siffror, ord eller Bilder?: Synpunkter på produktionen av statistik i mitten av 1800-talet? Olof Ljungström, ?Rasforskningens och rasismens historia är inte alltid densamma: Att skriva den fysiska antropologins historia? Frans Lundgren, ?Den fotografiska revolutionen: Ett mediums betydelser och bruk? Mats Persson, ?Historismer?

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok