Lychnos 1994 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria

Magnus Nyman, ?Förlorarnas historia? Gunnar Eriksson, ?Naturvetenskap som världslitteratur: Galileo Galileis Dialog om de två världssystemen? Lars Herlitz, ?Benjamin Höijer och den ekonomiska liberalismen? Torbjörn Gustafsson, ?En harmonisk och hierarkisk ordning: Synen på utveckling i 1800-talets svenska biologi? Bosse Sundin, ?Den hängivne amatören: Installationsföreläsning vid tillträdandet av professuren i idéhistoria vid Umeå universitet den 9 oktober 1993? Sverker Sörlin, ?99 procent av historien: Installationsföreläsning vid tillträdandet av professuren i miljöhistoria vid Umeå universitet den 9 oktober 1993? Thomas H. Brobjer, ?Nietzsches bibliotek: Särskilt hans naturvetenskapliga böcker?

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok