Lychnos 1993 : rsbok fr id -och lrdomshistoria

Hertha Hanson, ?Kvinnan och rasbiologin? Sven Widmalm, ?Vetenskapens korridorer: Experimentalfysikens institutionalisering i Uppsala 1858-1910? Thomas Kaiserfeld, ?Professorstillsttningar i fysik under 1900-talets frsta del? Jakob Christensson, ?En upplysningstida encyklopedists uppgng och fall? Olle Ferm, ?Nr och fr vem skrev Ericus Olai sin Chronica regni Gothorum?? Sven Bjerstedt, ?Skinner och Atlantican?

Visa mer

Skapa konto fr att stta betyg och recensera bcker

Recensioner

Bli frst med att recensera denna bok