Lotsa barn : Att fostra med känsla och sunt förnuft

Gustafsson, Lars H

| 2000

Flag from sv

16


Lättillgängligt och engagerande och med många exempel ur vardagslivet berättar författaren om utvecklingen av känslans intelligens, det vill säga det nödvändiga samspelet mellan känsla och förnuft, och förespråkar en aktiv vuxen lotsning i dessa farvatten. Han skriver också om viljans betydelse liksom om etik och moral. I bokens sista del går Lars H Gustafsson sedan igenom de olika traditioner vi har inom barnuppfostran och de fostrans-mönster vi ser idag: en auktoritär strömning med betoning av vuxnas ansvar, en mer naturlig fostran där lyssnande och ömsesidig respekt är nyckelord och en demokratisk fostran byggd på resonemang, överenskommelser och kontrakt. Läsaren uppmuntras att själv ta ställning och får många goda tips på vägen. Lars H Gustafsson har tidigare utgivit bl.a. Ungen är sjuk – vad skall jag göra? (1980), Barnapappa (1991) och Upptäcka livet...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok