Livsföring

Frågan hur vi lever är lika gammal som aktuell - och viktig. I takt med att samhället förändras ter den sig bara än mer angelägen. Den föreliggande bokens ambition är att i olika avseenden aktualisera begreppet livsföring inom den sociologiska traditionen och teoribildningen liksom inom andra samhälls- och kulturvetenskaper. Via fem texter genomför författarna en plädering för livsföring som ett sociologiskt grundbegrepp.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok