Litteratursociologi

Svedjedal, J

| 1997

Flag from sv

10


Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle. Det innebär att analysera hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället, men också att klargöra vilka yttre villkor som finns för produktion, distribution och konsumtion av litteratur. Denna bok presenterar den vitala litteratursociologiska forskningen. Den innehåller några översikter av området och ger en rad exempel på olika tillämpningar av det litteratursociologiska perspektivet. Stor vikt läggs vid frågor om författares olika roller, liksom vid olika metoder för textanalyser. Bland de översatta bidragen finns klassiker som Georg Lukács, Walter Benjamin, Robert Escarpit, Jürgen Habermas och Raymond Williams, men också nyare namn som Pierre Bourdieu, Jerome McGann och...

Visa mer

Skapa konto fr att stta betyg och recensera bcker

Recensioner

Nils Thor

2011-02-20

Betyg

Det r tydligen inte mitt mne. Mnga artiklar var rent olsliga (fr hg abstraktionsniv), andra var bara trkiga. Men ngra f bidrag var intressanta, bl.a. Kurt Aspelin om Almqvist och Gunnar Hansson om lsarnas litteraturhistoria.