Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94

Okänd

| 2006

Flag from sv

8


Lpo 94 i uppdaterad version!Skolverket har tagit över uppdateringsansvaret för de tryckta läroplanerna från Utbildnings- och kulturdepartementet. I samband med detta har de uppdateringar och tillägg som tidigare publicerats i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) förts in i de tryckta häftena.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok