Lärande

Illeris, Knud

| 2007

Flag from sv

15


Vi lever i dag i ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande har blivit centralt både för den enskilda individen och för samhället.Lärande är en engagerande och kunskapsrik introduktion till både den traditionella och den allra senaste läroforskningen, samtidigt som den utgör ett självständigt bidrag till en ny och mer helhetsinriktad läroförståelse. Författaren behandlar de grundläggande frågorna kring lärandets processer och dimensioner, olika typer av lärande och det motstånd eller de blockeringar mot lärande som kan finnas. Den täcker in en rad ämnen av central betydelse för en helhetsförståelse: lärandets förhållande till kroppslighet, självuppfattning, motivation, kompetensutveckling, intelligens, lärostil, kön, livsålder, den moderna hjärnforskningen, undervisningsformer och utbildningspolitik samt skollärande, Internetlärande och lärande i arbetslivet.Denna starkt reviderade...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Betyg

Good day all well i faith this is a good book is it not splendid to live in a information sociaty god bless really have it good.