Kvinnor mot kvinnor : om systerskapets svårigheter

I Kvinnor mot kvinnor berättas om hur olika kvinnoorganisationer ställdes mot varandra i början av seklet i kampen för freden, men också hur de undvek att splittras i rösträttsfrågan. Åsiktsskillnader och konflikter mellan kvinnor är en självklar del av kvinnors historia, eftersom de tillhör olika klasser, generationer, organisationer och partier. Här beskrivs hur två olika kvinnliga fackförbund 1922 kom i konflikt eftersom det ena förbundet kallades in som strejkbrytare när det andra strejkade. Flera artiklar handlar om hur de socialdemokratiska kvinnorna råkade i svåra lojalitetskonflikter mellan sina roller som kvinnor och partimedlemmar när det gällde synen på abort, hembiträdenas rätt till drägliga arbetsvillkor och särbeskattningsfrågan. I det avslutande kapitlet analyseras varför kvinnorörelsen fick ett så starkt uppsving under 1960- och 70-talen, men också hur och varför rörelsen...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok