Kvalitet i alla led

Bergman, Bo

| 1991

Flag from sv

0


Kvalitet är en allt viktigare konkurrensfaktor. Med kvalitet menas i dag ”produktens eller tjänstens förmåga att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar”. För att åstadkomma hög kvalitet krävs således att man tar reda på vad kunderna vill ha och sedan systematiskt och på ett ekonomiskt lönsamt sätt översätter detta till egenskaper hos produkten eller tjänsten. Boken består av tre relativt fristående delar. I del I ”Kvalitet för överlevnad” diskuteras kvalitetsbegreppet och dess utveckling samt sambandet mellan kvalitet och lönsamhet. Del II ”Konstruktionskvalitet” behandlar kvalitet vid produktutveckling i form av kundcentrerad planering (QFD) och robust konstruktion. Vidare studeras tillförlitlighet och försöksplanering....

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok