Kvalitativa intervjuer

Trost, Jan

| 1993

Flag from sv

14


Detta är en lärobok om hur man genomför kvalitativa intervjuer. I bokens första kapitel behandlas frågan om när kvalitativa intervjuer lämpar sig och när andra metoder är att föredra. Därefter resonerar författaren kring frågor om tystnadsplikt, om huruvida intervjuare och intervjuad bör vara av samma kön, om klädselns betydelse och om användandet av bandspelare. Bokens övriga kapitel ägnas åt det praktiska genomförandet av kvalitativa intervjuer, etiska spörsmål, urvalsprinciper samt frågor om reliabilitet och validitet. Förutom de förbättringar som gjorts med utgångspunkt i erfarenheter av den första upplagan, tar författaren i denna andra upplaga också upp narrativer och fokusgruppsintervjuer samt fler aspekter av likheter och skillnader...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok