Kristendom. Lära, fromhetsliv och historia

Hedin, Christer

| 2011

Flag from sv

1


Kristendomen är världens största religion, och sannolikt också den religion som växer snabbast. Bara den katolska kyrkan har idag lika många bekännare som islam. Men variationen i liv och lära mellan olika kristna kyrkor är stor. Ännu mer mångskiftande blir bilden om man ser till kristendomens tvåtusenåriga historia. Denna bok ger en helhetsbild av kristendomen genom att sammanfatta det budskap som förenar kristna i alla tider, men också genom att redovisa skillnader och utmärkande drag i de stora kyrkofamiljerna. Här ges lika stort utrymme åt fromhetslivet och kyrkans organisation som åt historia och utbredning i alla delar av världen.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok