Kristen mystik : ur psykologisk synvinkel. Del 1

Geels, Antoon

| 2002

Flag from sv

0


Antoon Geels påbörjande 1998 en uppmärksammad serie studier om mystiken ur ett psykologiskt perspektiv, 1998 utkom Judisk mystik, 1999 Muslimsk mystik och nu föreliger här den första delen av Kristen mystik - ur psykologisk synvinkel. Med början i den tidiga kristendomens källor, den judiska traditionen, Nya testamentet och den platonska traditionen leder han oss genom kyrkans guldålder på tre- och fyrahundratalen fram mot den monastiska mystiken i den tidiga medeltiden. En ny blomstringsperiod sker på 1200-talet: bl.a. Eckhart och flamländaren Ruusbroek. Del II av Kristen mystik beräknas utkomma under 2001. Antoon Geels serie om judendomens, islams och kristendomens mystik är ett storverk.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok