Kränkta människor samarbetar inte

Alla känner igen situationen: Ni är några få som är på plats i god tid till sammanträdet. Plötsligt tittar någon från ledningen in i rummet och säger: Jaså, ingen har kommit ännu! Att inte bli sedd är en av många kränkningar som drabbar människor i arbetslivet, i skolan och ute i samhället. Andra typer av kränkande beteenden som vi kan utsättas för är att mötas med tystnad, bli härmade, ständigt möta misstro, utsättas för omvärldens tolkningar, ofta bli avbrutna. Listan kan göras lång. Lena Nevander Friströms tes i denna bok är att kränkande beteenden, på ett mycket djupare sätt än vad vi är vana att se, stör och skadar människor både på det personliga planet och i umgänget med andra. Kränkande mönster har också en negativ inverkan på arbetsorganisationens sätt att fungera och i förlängningen även på samhället i stort. I boken får vi en rad belysande exempel på kränkande beteenden,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Ted Doe

2009-04-26

Betyg

En kort bok med sorgliga exempel på situationer i vardagen som kan uppfattas som kränkande. En bok som borde finnas på arbetsplatser runtom i landet :D