Kränkta människor samarbetar inte

Alla känner igen situationen: Ni är några få som är på plats i god tid till sammanträdet. Plötsligt tittar någon från ledningen in i rummet och säger: Jaså, ingen har kommit ännu! Att inte bli sedd är en av många kränkningar som drabbar människor i arbetslivet, i skolan och ute i samhället. Andra typer av kränkande beteenden som vi kan utsättas för är att mötas med tystnad, bli härmade, ständigt möta misstro, utsättas för omvärldens tolkningar, ofta bli avbrutna. Listan kan göras lång. Lena Nevander Friströms tes i denna bok är att kränkande beteenden, på ett mycket djupare sätt än vad vi är vana att se, stör och skadar människor både på det personliga planet och i umgänget med andra. Kränkande mönster har också en negativ inverkan på arbetsorganisationens sätt att fungera och i förlängningen även på samhället i stort. I boken får vi en rad belysande exempel på kränkande beteenden,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Carina Larsson

2019-08-16

Betyg

En bok om att kränka och att bli kränkt. Vi alla är den där människan som kränker, vi alla är den där människan som blir kränkt. Mer eller mindre, förr eller senare. På jobbet, ute i samhället, i hemmet, bland vänner...Man kan kränka för att få makt, man kan kränka utan att tänka på det, och vad som känns kränkande för en person behöver inte vara kränkande alls för en annan. Lättläst, nödvändig, intressant...

Ted Doe

2009-04-26

Betyg

En kort bok med sorgliga exempel på situationer i vardagen som kan uppfattas som kränkande. En bok som borde finnas på arbetsplatser runtom i landet :D