Konstruktivt tänkande

De Bono, Edward

| 2000

Flag from sv

9


Edward de Bono, skaparen av begreppet lateralt tänkande, anser att mänskligheten länge nog låtit sig bländas av sitt förfinade men begränsade sätt att tänka. Alltför stor vikt har lagts vid vad som är, nyckelorden har varit analys, kritik och argument. Samtidigt har man försummat att utveckla ett tänkande grundat på vad som kan bli eller kunde vara. Sådant tänkande är konstruktivt och kreativt, det försöker lösa konflikter och problem genom att hitta vägar som leder framåt. Edward de Bono utvecklar här sin idé och visar övertygande hur nödvändigt det nya sättet att tänka är för att mänskligheten äntligen ska kunna dra verklig nytta av teknikens och vetenskapens framsteg.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok