Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som tilldrar sig ett allt större intresse. Metodens syfte är att förändra människors beteende i vid mening. I den svenska beteendeterapeutiska föreningens definition av KBT framhålls att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Denna bok visar hur KBT kan tillämpas vid en rad olika psykiatriska tillstånd. Boken inleds med en genomgång av den teoretiska bakgrunden till kognitiv beteendeterapi generellt, med speciellt fokus på utvecklingen av KBT, samt en utförlig genomgång av beteendeanalys det instrument som ligger till grund för KBT:s arbetssätt. De psykiatriska tillstånd som sedan tas upp ur ett KBT-perspektiv är: paniksyndrom, specifik fobi, social fobi, ångestsyndrom, posttraumatisk stresstörning, depression och bipolär störning, schizofreni, ätstörningar, sömnstörningar, borderline personlighetsstörning,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok