Karl Knutsson : en biografi

Harrison, Dick

| 2002

Flag from sv

36


Hänsynslös härskare! Karl Knutsson är den ende kung i svensk historia som tillträtt landets tron vid tre tillfällen. Från Engelbrektsupproret utbrott 1434 fram till sin död 1470 satte han sin högst personliga prägel på vårt lands historia. Både det svenska riksvapnet och den svenska nationsflaggan härstammar från hans tid som rikets regent. Boken är ingen glorifierande skildring av en svunnen regent utan en studie av en maktlysten renässansfurstes berg- och dalbaneliknande karriär. För Karl Knutsson var makt inget man fick utan något man tog. Han förde en ständig kamp för att hålla sig kvar på tronen och i denna kamp offrade han hänsynslöst privatliv, familj och vänner för att främja sin egen karriär och sina politiska mål. Dick Harrison visar än en gång prov på sin stora förmåga att popularisera och dramatisera medeltidshistorien. I högt tempo och med en text sprängfylld med fakta tar...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok