Kapitalet.se Myten om det postindustriella samhället

Nyberg, Mikael

| 2001

Flag from sv

16


Sverige är ett av de länder där klassklyftorna växt allra snabbast på senare år. Försämrade arbetstider, osäkra anställningsförhållanden och stress i underbemannade verkstäder och serviceinrättningar kännetecknar arbetslivet. Men i den offentliga debatten låter det annorlunda. Vi får veta att vi just inträtt i en ny tid, där kunskap och kompetens regerar. Industrisamhället och dess löpande band finns inte mer. Nu befinner vi oss i informationssamhället med dess globaliserade nya ekonomi. Det här är en förljugen bild, visar Mikael Nyberg i denna unika studie. I själva verket lever vi i en tid av forcerad kapitalistisk industrialisering. De löpande banden är inte på väg bort. De löper tvärtom snabbare än förr, och de sträcks ut över nya delar av ekonomin. Det är inte heller sant att tjänsterna tränger undan industrin. Tvärtom, tjänsteproduktionen industrialiseras. I de datoriserade telefoncentralerna...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok