Kapital rationalitet och social sammanhållning : En intruduktion till klassisk samhällsteori

Månson, Per

| 2005

Flag from sv

10


Karl Marx, Max Weber och Émile Durkheim är 1900-talets mest betydelsefulla samhällstänkare. Deras teorier och analyser har påverkat såväl samhällsvetenskap och historia som . loso. och vetenskapsteori. Åtskilliga är de yngre kollegor som utgår från dessa tre giganter, även om de inte i alla lägen håller med dem. I denna bok får vi en klargörande introduktion till Marx, Webers och Durkheims tänkande. Vi får veta under vilka förhållanden de växte upp, hur samhället utvecklade sig under deras livstid och hur deras lärogång såg ut? Intressanta biogra. er inleder varje avsnitt med bilder från ett 1800-talseuropa i kraftig omvandling. Det var under deras livstid som gamla feodalsamhället övergick i det rationella industrikapitalistiska samhället. Författarna till denna bok har ägnat många år åt dessa samhällsforskare och är de bästa tänkbara pedagogerna för att ledsaga dagens läsare...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

O

Ola Schubert

2009-04-25

Betyg

Framförallt så gillar jag när man pekar på de stället i Kapitalet, del två, där Karl Marx analyserar de motverkande krafterna till profitkvotens fallande tendens. En exakt beskrivning av vad som händer i dagens samhälle!