Kabinettssekreteraren

Westerberg, Sven

| 1991

Flag from sv

4


Det som skedde i Paris kom till skillnad från flera händelser i Sverige aldrig till pressens kännedom. Mycket av det som senare utspelade sig i Sverige blev naturligtvis genom sitt dramatiska innehåll förstasidesrubriker i kvällstidningarna men bara som enskilda händelser. Sammanhangen kom aldrig fram och det finns få personer utanför underrättelsetjänsten som känner till vilket komplicerat spel som låg bakom de i tid och rum spridda tragedier som under hösten serverades som bloddrypande trycksvärtekrävande färskt mänskligt elände på löpsedlarna.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok