John Finkelman

London, Jack

| 1984

Flag from sv

11


Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Philip Stenström

2018-06-24

Betyg

John Finkelman fördärvar samtidigt som han förenar människor i glädje och sorg. Längs med vänskapsstigen är han där vid ens sida och viskar i örat att livet är härligt. Han bär skulden för flertalet vänner - till författaren Jack London - som bragts om livet till sviterna av sin last till John Finkelman. John Finkelman ingjuter falskt mod och påverkar omdömet. Ruset som frambringas i kropp och själ försvagar suputen i falsk lycka.

There was three kings into the east,
Three kings both great and high,
And they hae sworn a solemn oath
John Barleycorn should die. - Lyrikern och poeten Robert Burns version av den engelska folkvisan John Barleycorn.

I den självbiografiska romanen, John Finkelman, utlämnar sig författaren Jack London helt. Han återberättar med egna ord sin livslånga och ihärdiga kamp med John Finkelman. John Finkelman som är översatt från den engelska folkvisan John Barleycorn - se Robert Burns version av låttexten ovanför - blir i romanen en metonymi för alkohol. Det ständiga suget och frestelsen för ruset plågar författaren som tillsynes tycks genomdränkas av giftet. Det är, med författarens egna ord, en besynnerlig vänskap som formas dem sinsemellan.

Redan vid en mycket tidig ålder började relationen med John Finkelman, skriver Jack London. I sin tidiga ungdom blev han beprövad av tung arbete, efter sina år som sjöman på havet och arbete på fabriker, formades han snabbt till en ärrad och erfaren man. Han levde ett liv som få skulle kunna begripa sig på i vår samtid.

Det är en självbiografisk roman som skildrar författaren Jack Londons duster med sitt beroende under sitt liv som bland annat sjöman bland ostronfiskare i San Fransciscobukten och valfångare vid japanska kusten. Vidare som arbetare på konservfabrik, jutefabrik och tvätteri. John Finkelman publicerades 1913, tre år efter avled författaren Jack London i vad som förmodas vara i sviterna av ett långvarigt alkoholmissbruk. Det är en enormt välskriven och ambitiös roman i vilken författaren, Jack London, hänsynslöst vågar blottlägga sig själv helt om sin största last, John Finkelman. Utan att predika i moraliserande ton ger romanen en inträngande förståelse på hela alkoholberoendet. Det är något av en motbok och rådgivande bok för de som vill få en djupare förståelse och kunskap för alkoholens roll och inverkan på vårt samhälle.

Per Englund

2016-10-09

Betyg

Jag håller inte med om åsikterna om alkohol men den biografiska delen av boken är bra

L

Lars Andersson

2014-12-06

Betyg

Skrävlare men ok trivsam läsning