Islam och västerlandet : möten, myter och motsättningar

Hedin, Christer

| 2006

Flag from sv

2


Befinner sig islam och Västerlandet på kollisionskurs? Många händelser i nutiden kan tolkas som en konflikt mellan två kulturer. Den ena anser vara präglad av frihet och förnuft, den andra av fruktan och förtryck. Västerlandet anses vara präglat av en kristen tradition som skapat öppenhet för världen och vetenskapen. Islam uppfattas ofta som ett stelt och styrande system, där religioners texter och uttolkare har makten över allt och alla.Det kan finnas exempel som bekräftar en sådan skillnad, men inget tyder på att den behöver bestå eller vara ett uttryck för religionernas inflytande. Muslimer har genom tiderna försett Västerlandet med avgörande vetenskapliga redskap och landvinningar. Islam och kristendomen förenas av många gemensamma uppfattningar om Gud och människan, skapelsen och livet, rätt och orätt. De grundläggande värderingar är identiska.Christer Hedin är religionshistoriker och...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok