Introduktion till vetenskapsteorin

Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskaper. Boken är därför användbar oavsett vilken vetenskap man primärt är mest intresserad av.I tretton kapitel behandlas: vetenskapens framväxt; begreppet kunskap; hypoteser och hypotesprövning; vetenskapliga data; kvantitativa och kvalitativa metoder; orsaker och korrelationer; förklaringar; förklaringar i samhällsvetenskaperna och humaniora; vetenskapliga lagar; kroppmedvetandeproblemet; teorier, modeller och verkligheten; teorier om vetenskapens utveckling; vetenskap och värderingar. Ett särskilt appendix tar upp elementära logiska begrepp av nytta för diskussionen om hypotesprövning och vetenskapliga lagar. Till kapitlen hör en uppsättning diskussions-...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok