Individ, skola och samhälle : utbildningsfilosofiska texter

Dewey, John

| 2004

Flag from sv

18


Fjärde utgåvan John Dewey (1859?1952) brukar anges som det främsta namnet inom amerikansk filosofi. Han arbetade också mycket med utbildningsfilosofiska frågor. Hans pedagogiska texter lade den teoretiska grunden för arbetet med att finna praktiska lösningar på 1900-talets pedagogiska problem. Dewey kallas ibland för den progressiva pedagogikens fader, men det vore kanske riktigare att kalla honom för den reflekterade pedagogikens viktigaste filosof. De flesta pedagogiska riktningar har de senaste hundra åren på något sätt knutit an till hans texter. Under senare år har intresset för hans filosofi ökat över hela världen och är i dag större än någonsin. Han hävdade konsekvent att allt praktiskt pedagogiskt arbete hade sin teori och all pedagogisk teori borde prövas i praktisk pedagogik. John Deweys namn finns med i alla filosofiska och pedagogiska handböcker, men det är kanske...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok