I skuggan av pappa

Eriksson, Maria

| 2005

Flag from sv

0


Sedan början av 1980-talet har både forskning och erfarenheter från hjälparbete visat att mäns våld mot kvinnor är en fråga av direkt betydelse för barns hälsa och välbefinnande. De flesta barn i familjen vet vad som pågår och många har både hört och sett våld och dess konsekvenser. Ett stort antal barn blir själva utsatta för fysiskt och sexuellt våld. Tidigare studier har även visat att män inte nödvändigtvis upphör att vara våldsamma vid en skilsmässa eller separation. Idag omtalas mäns våld mot kvinnor allt oftare som ett socialt problem och i Sverige har förändringar i lagstiftningen genomförts under 1990-talet för att förbättra samhällets hantering av denna fråga. Hur bemöts och värderas mäns våld mot kvinnor och barnen i familjen då mannen också är barnens far? Finns beredskap för att hantera den speciella situation som mödrar utsatta för våld befinner sig i? Finns en beredskap för...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok