Husserl och geometrins ursprung

Derrida, Jacques

| 1990

Flag from sv

3


I volymen ingår en översättning av ett sent och postumt utgivet manuskript av Edmund Husserl, Geometrins ursprung. Med utgångspunkt i Husserls text utvecklar Derrida, en övergripande analys av det fenomenologiska projektet. Det handlar om att med geometrin som exempel förstå hur sanning, mening och objektivitet kan uppstå, vidareföras och bestå genom historien. Derrida intresserar sig framförallt för språkets och skriftens roll i denna process.Boken är på samma gång en presentation av fenomenologin och en kritisk granskning av dess förutsättningar. Ur de kritiska reflexionerna framträder flera av de teman som senare kommer att utgöra den filosofiska dekonstruktionens hörnpelare.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok