Hur ska vi leva?

Singer, Peter

| 1997

Flag from sv

23


Vad ger de fria företagsamhetens etos, kristendomen, utilitarismen och existentialismen för svar på hur vi bör leva våra liv? Hur förhåller sig etik till egenintresse? Singer skärskådar val både i våra enskilda liv men även sådana med större räckvidd, som rör miljön i global bemärkelse. Ett etiskt liv, säger Singer, är det där vi kan identifiera oss med andra och med större mål än de som gäller våra enskilda livsplaner. Översättning Björn Linné Peter Singer föddes i Australien 1946 och studerade vid University of Melbourne och i Oxford. Han undervisade sedan vid ett flertal universitet i England och USA. Numera är han verksam vid Monash University i Melbourne. Professor Singer har skrivit och utgivit mer än tjugo böcker i etik och närliggande ämnen. Han vann ryktbarhet genom sin bok Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, vilken inspirerade den internationella...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok