Hur man botar en fanatiker

Oz, Amos

| 2006

Flag from sv

397


"Amos Oz är förnuftets röst i det kaos av lögner och hysterisk retorik som präglar den globala debatten om pågående konflikter", skriver den sydafrikanska Nobelpristagaren Nadine Gordimer i förordet till Hur man botar en fanatiker. I denna högaktuella lilla bok berättar den israeliske författaren Amos Oz med humor, insikt och klokhet om hur han ser på konflikten mellan israeler och palestinier och hur den kan lösas. Här har bägge parter rätten på sin sida och det går inte att göra en enkel indelning i "onda" och "goda". Det enda tänkbara, enligt Oz, är en framförhandlad tvåstatslösning inriktad på att uppnå varaktig fred. En mycket smärtsam kompromiss där delningen av landet nästan blir som en amputering för båda sidor. Amos Oz tar också upp den tilltagande fanatismen runtom i världen, analyserar dess karaktär och ger recept på hur man bäst bemöter den.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bokdjungeln

2018-08-16

Betyg

Så otroligt spännande bok! Att försöka förstå hur fanatism fungerar och sedan implementera detta på konflikten mellan Israel och Palestina är väldigt intressant. Som statsvetare är det givande att läsa om Oz tankar och hans idéer om hur man skulle kunna lösa den konflikt mellan just Israel och Palestina. Så bra, läs den!

Philip Stenström

2018-03-17

Betyg

Hur man botar en fanatiker och om att skriva - Amos Oz

Ja, hur botar man en fanatiker? Den frågan ställer sig författaren Amos Oz som föddes och uppfostrades i ett tumultartat Israel på 40-talet. Tillbaka vid den tiden, i Jerusalem, innan Israel blev en stat 1948, ansågs Storbritannien vara ockupanten och fienden. Amos Oz skildrar sin barndom och den judiska fanatismen, som Jerusalembo, mer ingående i den fantastiska romanen *Panter i källaren (*rekommenderas varmt att läsa).

Vad är då fanatism och hur lyckas man råda bot på den? Enligt författaren, Amos Oz, handlar den nuvarande krisen i Mellanöstern om den urgamla striden mellan fanatism och pragmatism. Mellan fanatism och pluralism. Mellan fanatism och tolerans. Det är en territoriell konflikt, punkt slut. Fröet till fanatism är rätt och slätt kompromisslös rättfärdighet. Amos menar att fanatism är en ständigt närvarande beståndsdel i den mänskliga naturen. Den är äldre än någon religion eller ideologi i världen. Amos vidhåller att det är endast de sansade som är i stånd att tygla fundamentalisterna. Måttfullhet av ideologi och religion är den kraft som kan tygla de mörkaste i människan.

Hur botar man det då? Amos återberättar mer djupgående om en berättelse där en kollega till honom åker taxi och hamnar i en dispyt med taxichauffören om hur araberna bör dödas. I konversationen fastlås diagnos och botemedel, ett långsamt verkande medel, ingen snabbkur: om det går att ingjuta lite fantasi i människor skulle det få fanatikern att känna sig osäker. Att sätta sig in i den andres situation kräver fantasi och förståelse. Det är sunt förnuft och rationell förmåga att kompromissa som är avgörande för att enas i konflikt. Det är heller aldrig fel att bland in humor som kur i det hela.

Det är suggestiva och utvecklande tankebanor, om fanatism och dess inslagskraft på världen, som Amos Oz lyckas redogöra för hur man de facto råder bot på fanatism. Det är kraftfulla och inflytelserika textrader som sätter sin prägel på hur vi löser, små och stora, frågor i vardagen. Det är andra gången jag läser Hur man botar en fanatiker och om att skriva och den har en lika stark påverkan, om inte mer, precis som första gången jag läste den. Den är enkel men ändå så komplex i sitt budskap. Det är teoretiskt möjligt men praktiskt omöjligt, skulle förmodligen cynikerna säga om budskapet. Jag anser mig själv vara cyniker i det mesta men med hjälp av Amos Oz budskap och råd hyser jag förhoppningar om en bättre och fridfullare värld. Innehållet och betydelsen i budskapet, som förmedlas av Amos Oz, väger tyngre än fanatiker och likaså anti-fanatiska fanatiker.

Vi måste vara vördnadsfulla och förnuftiga inför historiska förlopp, då menar jag då- nu- och framtid. Vilka är vi - europeér/västerlänningar - att döma andra med vår historia. Förutfattade meningar och förmågan att dra förhastade slutsatser av omvärlden samt onödiga och drastiska beslut leder inte till någon lösning.

Den är, för mig personligen, lika suggestiv och fascinerande varje gång jag läser denna underbara korta och koncisa bok. Det är förnuftets röst som ekar i alla textrader.

Teresia Kjellgren

2014-10-15

Betyg

Läsvärd och tänkvärd. Kort och koncist.

Lars B.

2014-01-10

Betyg

Viktig poäng av Oz att ingen fred nås så länge någon av parterna i Palestina/Israel-konflikten upplever att de måste lägga sig för den andres fötter. Det märks att det här är ett knippe föreläsningsmaterial, för det är ganska taffligt för att vara nobelpriskandidat. Det är lite av en viktigpetterton över det hela som jag stör mig en smula på.

Daniel Hagström

2012-08-26

Betyg

Jag har svårt att se texterna i denna bok som sammanhängande. Men det är en fin liten klokbok ändå.

S

Sara .

2010-09-14

Betyg

Hans negativa åsikter om Europa sänker betyget. Oz kan bättre än att bevisa Mellanösterns förträfflighet genom att påvisa alla misstag Europa har gjort genom historien. För övrigt är den mycket tänkvärd och ger en optimistisk syn på Mellanösterns framtid.

Karin .

2009-12-04

Betyg

En riktig klok-bok eller klok-häfte kanske jag skall skriva istället?

90 sidor med tänkvärda rader. Mycket att fundera över och prata om!

Tycker mycket om hans sätt att skriva. Resonerande och eftertänksamt.

Amos Oz hamnar definitivt på "Att-läsa-mera-av-listan".

Henrik R.

2009-10-30

Betyg

Boken innehåller tre delar, en om fanatism, en om isreal-palestina konflikten och en om att skriva. Delarna är baserade på föredrag Amos hållt och ibland lite överlappande. Boken är väldigt kort, väldigt intressant, stundtals rolig. Författaren framhåller vikten av att se nyanserat på saker och ting. Har aldrig läst någon av hans romaner - hittade denna lilla skrift i en andrahandsbutik - men är nu väldigt nyfiken på denna författare.

P

Pål Brattberg

2009-10-25

Betyg

Första delen är bra, men eftersom den är så kort så har de skickat med en bonusdel (!) om hans författarskap som inte alls är något vidare. Mest omskrivningar av saker som var med i första delen.

Gunvi Lundqvist

2009-09-24

Betyg

Denhär mini boken är min lilla bibel. Väl komprimerat. Gillar förfrågan om den rätta religionen, och framförallt svaret. Tänkvärt- Läsvärt :)

Åsa Norlund

2009-09-23

Betyg

Mycket tänkvärt i den tunna boken. Läs och diskutera!