Hur barn berättar om djurbilder : children's Apperception Test - CAT

Cleve, Elisabeth

| 2008

Flag from sv

0


Idag är efterfrågan stor på psykologutredningar av barn och frågeställningarna har kommit att bli alltmer komplexa. Det för med sig att kraven på barnpsykologers kunskaper i psykodiagnostik har ökat. Detta ställer i sin tur krav på att de undersökningsmetoder som används både är beprövade, normerade och aktuella. Flera av dessa metoder behöver uppdateras för att bättre passa dagens barn och nutida förhållanden i Sverige. Children's Apperception Test, eller CAT som det brukar förkortas, har inte tidigare normerats på barn i Sverige. De flesta internationella studier som har genomförts av testet har nu också hunnit bli relativt ålderstigna. Syftet med den här boken är att presentera en uppdatering av CAT. Boken innehåller ett referensmaterial från barn ur en normalpopulation i Sverige som genomgått testet. Psykolog Elisabeth Cleve arbetar sedan många år med utredningar och psykoterapeutisk...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok