Hjärnan och pedagogiken

Maltén, Arne

| 2002

Flag from sv

1


Författarens ambition i denna bok är att fördjupa lärarens kunskaper om hur hjärnans resurser kan utnyttjas i undervisningen. Den centrala frågan är: Hur kan ett hjärnbaserat lärande öka inlärningseffekten? När det dessutom förhåller sig så att endast en bråkdel av hjärnans resurser tas i anspråk under människans livstid, känns det än mer angeläget att försöka optimera hjärnans kapacitetsutnyttjande. Boken ger inledningsvis en neurofysiologisk översikt över hjärnan och dess funktioner, där även begreppet neuropedagogik definieras. Vidare sätter författaren lärande i relation till den ”tredelade” hjärnans kapacitet att generera kraft, information och känslor/värderingar. Avslutningsvis knyts framställningen...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok