Hjälpprocesser i socialt arbete

Carlsson, Bengt

| 2005

Flag from sv

1


Socialtjänstlagen säger att socialtjänsten skall hjälpa och bistå de medborgare som inte kan lösa sina problem på egen hand. I socialsekreterarnas uppdrag ingår förutom att bistå sina klienter även att utöva samhällelig makt och social kontroll över samhällsmedborgarna. Socialtjänsten har en dubbel funktion, dels att erbjuda stöd och bistånd till individer, dels att gripa in då tvångsåtgärder bedöms vara nödvändiga. Vad händer när socialtjänstens tjänstemän försöker omsätta socialtjänstlagens intentioner i handling ? blir det hjälp? Denna fråga reser i sin tur ett antal följdfrågor: Vem skall avgöra vad som skall räknas som hjälp ? socialarbetaren, klienten eller båda? Hur går det egentligen till när hjälp förmedlas inom socialtjänsten? Vilka faktorer gynnar respektive hindrar hjälpintentioner att få genomslag? I boken diskuteras bland annat klienternas respektive socialsekreterarnas uppfattning...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok