Hjälp eller stjälp : biståndet och tillväxten

Hermele, Kenneth

| 2008

Flag from sv

5


I den svenska biståndsdebatten förekommer ofta påståenden om att det saknas bevis för att biståndet har positiva effekter. En del hävdar till och med att biståndet försvårar ekonomisk utveckling i fattiga länder. Men vad säger egentligen forskningen? Finns det några bevis för att ett ökat bistånd leder till ökad tillväxt? Finns det bevis för motsatsen? Eller är frågan rent av fel ställd, kan vi över huvud taget förvänta oss att bistånd ska skapa tillväxt, har det inte helt andra syften? I ?Hjälp eller stjälp ? biståndet och tillväxten? ger Kenneth Hermele en sammanfattning av den senaste forskningen kring biståndets effekter på makronivå. I studien diskuteras olika sätt att mäta resultaten, om det är skillnad på olika slags bistånd, och vilka slutsatser vi kan dra om hur ett bra bistånd bör utformas. Kenneth Hermele, ekonom och författare med lång erfarenhet av globala utvecklingsfrågor,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok