Herodotos : den förste globalisten

Linnér, Sture

| 2008

Flag from sv

11


"Herodotos skrifter bjuder på en berikande och lustfylld läsning som fascinerat kulturintresserade under årtusenden och ännu i våra dagar inspirerat till böcker och filmer med stor internationell spridning. 1993 kom Michael Ondaatjes bok Den engelske patienten, ett epos från andra världskriget. För huvudpersonen blir Herodotos den oumbärlige läromästaren. På sistone har vi tillsammans med Ryszard Kapuscinski kunnat ge oss ut På resa med Herodotos. "Av Herodotos lärde jag mig att försöka möta världen med öppna sinnen", har han sagt. I en recension av boken kallas Herodotos den förste reportern och även "en av de främsta genom tiderna, som vi efter tjugofem sekler bör läsa om och försöka lära av. Kanske förstod han rent av historiens lagar bättre än vi förmår."     Den följande framställningen är den första översiktliga introduktionen på nordiskt språkområde. Den gör inte...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

M

Madelene H

2012-04-10

Betyg

Jag är inte särdeles imponerad av Sture Linnér i detta verk. I avsnitten om Herodotos beskrivningar av främmande folk känner jag hela tiden att den intresserade lika gott kan läsa Herodotos själv - Linnér rabblar egentligen bara upp en förkortad version av vad Herodotos själv skrev. Inga direkta fördjupningar eller ingående förklaringar.

När det senare kommer till perserkriget känns det som om Linnér lämnat Herodotos bakom sig. Det är fullt med dikter och annat och "fakta" som jag inte riktigt vet var de kommerifrån då fotnoter saknas. Är det Herodotos som berättar eller är det andra källor?

Boken är dessutom kryddad med Linnérs kärlek för Herodotos - han har sin "omåttliga vetgirighet", han är "gränsöverskridare" och att han lägger inte in någon egen värdering i det han skriver.

Sådana hyllningar tar ner verkligen ner boken, men kanske är jag inte van vid denna sortens historiska lovprisande alster utan mer akademiska skrifter kring antika ämnen.

Betyg

Man kan tycka att det skrivits färdigt om de gamla grekerna, att det inte finns mycket mer nytt att säga om dem. Men ändå så ges det ut nya böcker där någon av dessa är huvudperson. Ett exempel är Herodotos, den förste globalisten.
Författare är Sture Linnér, professor i grekiska och en av Sveriges främsta kännare av grekisk kultur. Sina 91 år till trots är han fortfarande flitig skribent och ger ut nya böcker nästan varje år.

I skolan lärde vi oss att Herodotos var historieskrivningens fader. Men enligt Sture Linnér så var han mer än så. Ingen annan före honom hade kombinerat etnografi, geografi och historia på det sätt som Herodotos gjorde. Han var en globalist, en resande reporter, och allt han hörde och såg på sina resor formade han till en ny form av berättande historia vars synfält bara begränsades av den då kända världens gränser.

Men Linnér hävdar att det framför allt var den moraliska storheten som gjorde Herodotos till gränsöverskridare: han insåg att gränsen mellan kultur och barbari inte är av geografisk art, utan att skiljelinjen går inom varje folk, ja inom varje människa. En tanke som väl inte är alldeles självklar för alla ens i dag.
Mest känd är kanske Herodotos för sin skildring av grekernas krig med perserna. Men Linnér har i sin bok valt att ägna mindre utrymme åt den militära delen av Herodotos verk och lyfter i stället fram det etnografiska och geografiska stoffet. Detta i kombination med Linnérs lättflytande språk gör boken tillgänglig även för de läsare som inte är så hemma i den antika världen.