Hemlig skrifvelse : Med hälsning från August Strindberg.

Till Härnäst! August Strindberg. Brev 18581912 i urval och med kommentarer av Kerstin Dahlbäck. Varför läser man gamla brev? Kanske för att slippa ut ur den bur det egna tidsrummet utgör och sätta ur spel det tillbakablickande perspektivet, som sorterar händelser och personer i fallande skala efter yngst till äldst, nära och långt ifrån. Varför läser man August Strindbergs brev? För att Strindberg är en av våra största författare och brevskrivare, som exponerar och artikulerar våra mänskliga erfarenheter av sorg, kärlek, glädje, vrede, småsinthet och avundsjuka. Så inleder Kerstin Dahlbäck sin bok om August Strindberg, Hemlig skrifvelse. Den är ett snabbspår genom Strindbergs liv och dikt. Läsaren kan förundras och förargas, hans idéer är inte sällan stolliga och hans tilltal ibland fräckt och utan empati. Men man kapitulerar alltid för hans språkliga vitalitet och stilistiska...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok