Guds olydiga revben

Guds olydiga revben är en högst personlig idéhistorisk resa från antiken och Bibeln som slutar med Martin Luther. Under resans gång med början i Gamla testamentets berättelser om våldtäkter, kvinnoförakt, lydnadskrav och skambeläggning till Nya testamentets förminskning av kvinnan. Dock inte Jesus. Finns det två kristendomar? Med hjälp av feministisk forskning har författaren hittat Jesu sju kvinnliga lärjungar, en våldtagen jungfru Maria, dagen när påven Gregorius förvandlade Jesu främsta lärjunge Maria från Magdala till hora, en Jesusrörelse som bestod av många prostituerade, kvinnliga mystiker som formulerade en feminin gudom och en levande kvinnorörelse under medeltiden som verkade och växte runt om i Europa. Martin Luther, vars reformation nu firas runt om i världen, uteslöt kvinnan från sina frihetsideal. Hennes enda uppgift: att lyda mannen och föda barn. Den kristna idétraditionen...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Maria Jönsson

2020-07-04

Betyg

Instämmer med tidigare recension. Svårt att ta till mig denna bok då den inte är en faktabok men innehåller fakta som inte är klart refererade till. Författaren förbehåller sig att tolka och värdera utifrån sig själv och sina åsikter och då emotsagd. Förstår inte syftet och bollen hamnar utanför målet. Skulle som tidigare recensent önska en teolog och historiker som gör denna forskning och då utan personliga värderingar.

Lovisa Ståtenhag

2019-07-07

Betyg

En sekulär granskning av kvinnornas kyrkohistoria. Bitvis svårt att avgöra vad som är författarens tolkning och vad som är andras tolkningar. Författaren placerar kristendomen i forntiden och jag upplever att Thorgren också gjort många egna tolkningar som dagens teologer nog inte helt hade hållit med om. Innehållet känns som ett skrap på ytan av kvinnornas kyrkohistoria. Visserligen finns en bredd där många kyrkomödrar och rörelser presenteras, men samtidigt saknas ett djup i denna textform och långtgående slutsatser dras från enskilda brev och texter. Jag hade också velat se fler källhänvisningar i texten. Jag ser fram emot en liknande bok med historisk tidslinje över kyrkohistorien och kvinnorna i den, men skriven av någon som faktiskt är teologiskt och kyrkohistoriskt bevandrad. För mig känns boken amatörmässig och jag som kristen i nutid känner mig som en historisk företeelse som borde kasta min Bibel och gå vidare. Jag saknar referenser till nutida troende. Jag saknar helt enkelt den troendes perspektiv på de bibeltexter, historiska personer och rörelser som tas upp i boken.