Guds Israel?

Halldorf, Peter

| 2024

Flag from sv

0


Temat i Peter Halldorfs nya bok är hur det bibliska Israel, staten Israel och det andliga Israel förhåller sig till varandra. Den har formen av en resedagbok, skriven under några vistelser i Israel och Palestina i samband med att författaren studerar den bibliska profetlitteraturen. Läsningen av de hebreiska profeterna blir i denna bok resonansbotten i ett försök att förstå den alltmer eskalerande konflikten mellan israeler och palestinier. Det sätt på vilket många i kristenheten kategoriskt tagit ställning för det ena eller andra folket, har skapat så starka låsningar att det blivit svårt att föra öppna och respektfulla samtal. Vilka vägar och förhållningssätt kan i dag bidra till förståelse och försoning? Den frågan utgör bokens ledmotiv.Peter Halldorf är författare och sedan 1976 pastor i Pingströrelsen och redaktör för tidskriften Pilgrim som han var med och grundade 1994.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok