Gud är större

Jackelén, Antje

| 2016

Flag from sv

3


Tro spelar roll, inte bara i va°ra ensamma duster med livet utan ocksa° i samha¨llslivet. Att religion enbart skulle vara en privatsak a¨r en av va°ra dagars mest seglivade missuppfattningar.Boken »Gud a¨r sto¨rre» utkom fo¨rsta ga°ngen 2011 i en begra¨nsad utga°va. Denna andra utgåva a¨r omarbetad med sikte pa° en vidare la¨sekrets och dessutom utvidgad fo¨r att ocksa° kommentera den o¨kade polarisering som fo¨ljer av flyktingkrisen, religio¨s och politisk radikalisering och terrorhot - och i denna tid a¨nen ga°ng pla¨dera fo¨r tolerans och dialog utan att uppge en trygg fo¨rankring i kristen, luthersk tradition.De enkla bortfo¨rklaringarnas tid a¨r fo¨rbi, menar a¨rkebiskop Antje. Vad framtiden kra¨ver a¨r ista¨llet en konstruktiv dialog mellan tro och vetenskap, mellan kyrkan och samha¨llet och mellan ma¨nniskor av olika tro.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

V

Viktor

2018-05-25

Betyg

Väl predikat och skrivet av en begåvad ärkebiskop som kan tala om tro och dess självklara plats i samhället.