Grundens sats

Grundens sats utgörs av en föreläsningsserie från 1955 56. Här utgår Heidegger från Leibniz princip nihil est sine ratione ingenting är utan grund, vilket är en av metafysikens mest grundläggande satser. Heidegger tydliggör emellertid att den inte är obetingat giltig, utan att den måste förstås utifrån varat. Han för också fram sina mest genomarbetade reflektioner kring historien eller varats skepnad, ett av de viktigaste inslagen i den sene Heideggers filosofi. Grundens sats är också en av Heideggers mest konstnärligt komponerade texter och innehåller viktiga reflektioner kring språk, översättning, tänkande, föremålslighet och teknologi tillsammans med en diskussion av tänkare som Aristoteles, Goethe, Kant och Leibniz, med flera. Tidigare oöversatt föreligger nu Grundens sats för första gången på svenska, tillsammans med utförliga kommentarer och noter. Martin...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok