Grundbok i värdeteori

Bergström, Lars

| 1992

Flag from sv

27


Värdeteori handlar om filosofiska problem som rör värdeomdömen. De värdeomdömen som diskuteras är av olika slag: moraliska, estetiska, politiska och vetenskapsteoretiska. Hur skall sådana värdeomdömen tolkas? Kan de vara sanna i någon objektiv mening? Kan de rättfärdigas eller vederläggas med rationella metoder? Kan man acceptera en relativistisk doktrin i fråga om värdeomdömen? Frågor av detta slag diskuteras utförligt i boken. Argument för och emot de vanligaste svaren redovisas och värderas.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Marica Källner

2014-04-09

Betyg

Låt dig inte luras av att boken är tunn, den är oerhört innehållsrik och det finns mycket bra att hämta ur den. Men den kunde ha varit bättre strukturerad.

Henrik R.

2011-08-29

Betyg

Gillar Bergströms "Döden, livet och verkligheten" och generellt dennes opretentiösa sätt att skriva. Dock tycker jag denna bok tyvärr blir lite rörig; för många termer på för lite plats och för många frågor i luften...

Per Larsson

2011-02-15

Betyg

En något torr och lakonisk framställning av ett egentligen mycket spännande ämne.

Tor von Geijer

2010-03-08

Betyg

En fråga till den här boken borde formuleras i fenomenologiska termer: vad innebär det att överhuvudtaget uppställa en teori om Värden, om Bra/Dåligt. Vad uppträder gränsen för en förnuftig reflektion över det som djupast sett är Gott. Ja, till och med Heligt (det högsta Värdet).