Goethe : liv och tänkesätt

Goethe är som Leonardo da Vinci något av ett universalsnille. En mångfasetterad bild av politikern, författaren, vetenskapsmannen och privatpersonen växer fram i denna biografi. Hans samlade verk omfattar 143 band - dramer, romaner, noveller, dikter, naturvetenskapliga avhandlingar i alla möjliga ämnen. Faust är det mest berömda dramat - ett självporträtt samtidigt som huvudpersonen är en representant för hela människosläktet. Till allt detta ska läggas att Goethe i femtio års tid satt med i ledningen av hertigdömet Weimar. Han målade, tecknade, komponerade, uppträdde som skådespelare, sjöng bas i kören - och regerade. Ingen författare har som han lika ingående och under lika lång tid vittnat om sitt eget liv. Det sker i brev, dagböcker och nedtecknade samtal, vilka utgör grunden för Carl-Göran Ekerwalds biografi. Goethe dominerar 1800-talet så som Voltaire 1700-talet. Det var Goethe som...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok