Genus

Hirdman, Yvonne

| 2001

Flag from sv

40


Ordet genus, som ett ord för kön, börjar ingå i vårt språk. Men vad betyder det? Det finns mer än en förståelse och mer än en teori. I denna bok har Yvonne Hirdman samlat över femton års tänkande kring sitt sätt att se på begreppet och på den feministiska teori det är förknippat med. Genus handlar både om det vi ser och om det vi inte ser: om människor och kön, om man och kvinna och om alla de föreställningar, myter och mönster som bildas kring detta par. Boken betonar de kulturella konstruktionernas betydelse för skapandet av det vi kallar kön, nämligen stereotyperna manligt och kvinnligt. De frågor som diskuteras är: ? Hur har genus skapats ? hur skapas det idag? ? Vilka idealtyper finns? ? Vad innebär det att mannen är norm? ? Vilken roll spelar kvinnors samverkan? ? Vari består det stabila i genustänkandet? ? Hur kan vi förändra det? ? Vilken roll har genus spelat för välfärdsstatens...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Mattias Frisk

2009-07-22

Betyg

Borde vara obligatorisk läsning