Frillor, fruar och herrar - en okänd kvinnohistoria

Gadd, Pia

| 2009

Flag from sv

5


Kvinnorna i kungars och stormäns närhet har alltid fångat vårt intresse. I många länder har de stått makten nära och även haft del i den, men i Norden har de innehaft en juridisk särställning och knappast någonstans har de varit så socialt accepterade. Frillorna hade ofta en halvofficiell ställning som en slags förtidshustrur till dess fursten funnit det rätta giftet. Då avvecklades i allmänhet relationen och frillorna blev rikligt belönade och giftes bort med män ur furstens närhet. Barnen togs om hand och uppfostrades av fadern och hans släkt, kunde adlas och nå en hög ställning i samhället.. I tre sekler under medeltiden var till exempel nästan samtliga norska kungar frillosöner. Vasasönernas frillobarn uppfostrades vid hovet, adlades några av dem med det kollektiva namnet Gyllenhielm och giftes in i högadeln, en av de mer kända är Karl IX:s frilloson Karl Karlsson Gyllenhielm, som blev...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Maud Ekblad

2013-07-15

Betyg

Läs den här boken och du kommer att få en annan syn på historien. Mycket bra.