Fortet

Sommaren 1779 sätter en brittisk styrka som bestårav knappt tusen skotska infanterister med stöd avtre krigsfartyg kurs mot New Englands dimhöljda kust. Skottarna upprättar en garnison och marinbas vid Penobscot Bay i östra Massachusetts. Därifrån slår de tillbakamot de amerikanska revolutionärernas fartyg och skyddar lojalisterna, de kolonister som vill fortsätta atttillhöra Storbritannien. Amerikanerna svarar med att skicka över fyrtio fartyg och omkring tusen infanterister för att «fånga, slå ihjäl eller tillintetgöra» den främmande invasions - styrkan. Men inkompe tens ochobeslutsamhet leder till ett fruktansvärt nederlag som får oerhörda konsekvenser för två män som står på varsin sida i konflikten: den oerfarne unge skotske löjtnanten John Moore, som har en strål ande militär karriär framför seg, och den patriotiske silver - smeden Paul Revere från Boston, som ställs inför krigsrätt...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Maritha .

2016-02-23

Betyg

Jag ville tycka om den, den lät intressant, men tyvärr. Den är rörig och tråkig. Många personer att hålla reda på (läs: som man har väldigt svårt att hålla reda på). Trots allt är jag generös och ger en tvåa, tack vare författarens gedigna historiska kunskaper.